Posts Tagged ‘inang boru’

http://groups.yahoo.com/group/Batak_Gaul/message/7722

Oleh = sialchir_ae@xxx

Memang dalam keluarga batak yang membawa garis keturunan adalah laki-laki. Bila ada keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki maka keluarga akan kurang terhormat.
Garis keturunan akan terputus yang dikenal dengan istilah Mate Pusuk/ Mati Pucuk.

Keturunan adalah hal yang paling didambakan oleh setiap keluarga. Hal ini nyata kita temui dalam pesta pernikahan baik secara adat na gok, adat na met-met atau na mangalua sekalipun.
Sai gabe-gabean ma hamuna maranak nang marboru. Bintang na rumiris ombun na sumorop anak pe riris boru pe torop, dan, emma tutu!
Ya anak adalah salah satu bukti kehormatan pada orang batak. (more…)